Vernieuwde website

Het bestuur van de Jan van Gelder Stichting is Roel Boumans zeer erkentelijk voor de mooie nieuwe site die hij belangenloos heeft gemaakt!