Straatnamen en huisnummers

STRAATNAMEN EN HUISNUMMERS

In de ‘wegenlegger’ worden opgenomen de wegen en voetpaden, welke als openbaar moeten worden beschouwd. Daarbij wordt aangegeven waar zij liggen, waarbij meestal wordt begonnen met een weg aan de grens van een aangrenzende gemeente en vandaaruit wordt verder gebouwd in de diverse windrichtingen. De eerste wegenlegger van de gemeente Bergharen is vastgesteld op 28 oktober 1891 en gewijzigd vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 22 augustus 1893 en vervolgens diverse keren gewijzigd.

Omdat door de ruilverkaveling Rijk van Nijmegen-Noord, waarbij nagenoeg de gehele gemeente Bergharen was betrokken, een plan van wegen en waterlopen werd ontworpen, hetwelk is vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 11 september 1972, is de gehele wegenlegger in feite buiten werking gesteld en kan dit plan alleen nog als juist worden aanvaard. Alleen ontbreekt het bij de ruilverkaveling aan een naamgeving en dus moet de gemeente toch weer aan een nieuwe wegenlegger beginnen.

Bergharen had dan wel een pracht van benamingen aan de diverse wegen en voetpaden gegeven en deze waarschijnlijk ook al tientallen jaren gebruikt, tot 1969 werden ze in het bevolkingsregister niet gebruikt. Tot dan was er sprake geweest van A-B-C-nummering, waarbij Bergharen de A-nummers had, Hemen B en Leur C. Daarvoor was een bepaling opgenomen in de Algemene Politie Verordening van de gemeente. Bergharen begon met Al bij Janssen op het Zwemsel – tegenwoordig Stompendijk – en eindigde bij Café Fleuren, tegenwoordig Fourage- en Transportbedrijf Fleuren aan de Grotestraat met A194. In Hemen lag het begin bij B1 aan de Hernense Meer in de Molenhoek en het einde met. B91 bij de Brouwerij, het tegenwoordige sportcomplex Schaarweide, ook aan de Stompendijk. Leur begon met Cl op het Achterloo en eindigde met C42 op de Flerde.

Vooral na 1945 werden vele tussennummers ingevoegd met a, b, c, enz. vanwege de toenemende woningbouw, totdat er op den duur niet meer uit te komen was. Ook was te voorzien, dat een totaal nieuwe nummering geen uitkomst was,

omdat er nieuwe wijken ontstonden, waarbij een doorlopende nummering grote verwarring zou stichten. Toch werd niet zonder slag of stoot de nieuwe nummering per straat ingevoerd met links oneven en rechts de even nummers, zoals op de meeste plaatsen – behalve in Druten, waar het andersom was en is – al het geval was. Het was overigens een hele overgang van het ene systeem naar het andere. Diverse postboden en gemeente-ambtenaren kenden de oude nummering volledig uit hun hoofd en moesten er wel even aan wennen. Daarbij kwam nog, dat er een aantal straten soms meer dan één naam had, zoals bijvoorbeeld de huidige Elzendweg in Bergharen, die door de ene Molenstraat en de andere Bergweg werd genoemd. De Grotestraat was Lamerstraat en gedeeltelijk Hogeweg en de Deesterweg was Harensestraat, maar die naam werd eveneens gebruikt voor een gedeelte van de Schaarsestraat.

In Hernen kwamen er problemen met de Molenhoek en de Meerenburg, want Molenhoek had altijd de boventoon gevoerd, ook bij de Meerenburgers. Er was een Sluisstraat, waarvan een gedeelte ook

Zandbergseweg werd genoemd en in 1969 de naam Dreef kreeg, terwijl de doodlopende zijtak de naam Sluisstraat mocht behouden.

In Leur staken moeilijkheden op bij de Leurseweg, die Leurselaan en ook Bossestraat was genoemd. De Dorpsstraat was al de derde in de rij der Dorpsstraten, want Bergharen en Hernen hadden er ook al een. Van de Puitsestraat werd een stuk afgesnoept, om Leur ook een Dorpsstraat te geven, terwijl de Kolksestraat van het toneel verdween en bij de Hernense Broekstraat werd gevoegd.

Het volk kwam in beweging, want het had de intentie om de zo lang ingewortelde gewoonten en met name de ingewortelde namen en A-B-C-nummers te behouden. Het nieuwe adres zou geld kosten, want de adreswijziging moest aan vele instanties en familie en bekenden worden doorgegeven. Dat kostte postzegels en postzegels kostten geld.

Nu werden de officiële instanties, zoals telefoon, waterleiding, elektriciteitsmaatschappij, enz. vanwege de gemeente in kennis gesteld, maar de rest moesten de mensen zelf regelen.

Maar goed, de dorpelingen hadden de raadsbeslissing gehoord en ze waren niet gewend zich daartegen te verzetten. Er waren er wel enkelen, die morden, maar de massa aanvaardde gedwee de nieuwe nummering. Na een paar maanden praatte er niemand meer over. De oude straatnamen, die al enkele jaren in het archief verdwenen zijn, worden hier echter ter herinnering voor het nageslacht vastgelegd.

Weg van Deest over Bergharen, Hemen en Leur naar Wijchen
Breekwagen
Groote Oude Wal
Kleine Oude Wal
Galgenberg
Strengstraat
Berede weg
Aaldertsche straat
Roedensche straat
Kleine Roedensche straat
Galgenbergsche pad
Scherpekampsche pad
Harensche straat
Meerval
Veldsche straat
Uilengat
Hoekgraafsche straat Wijksche straat
Molenweg
Molenstraat
Zijtak van de Molenstraat Hoekgraaf
Oude Wal
Zijtak van de Zandbergsche weg
Vuilshoek
Leursche straat
Papenstraatje
Liendensche straat
Flerdeweg
Kerkpad
Broeksche en Kolcksche straat
Kampbroeksche pad
Meerenburgsche straat
Puitsche straat
Oude Molenstraat
Moutheuvelsche weg
Doodenweg
Nevelbergsche weg
De Elzend
Munnikhofsche weg
Hebkesweg
Oldertsche pad
Zijtak van het Oldertsche pad
Zijtak van de Hebkesweg
Wijksche pad
Nieuwe Wal
Laarsdijkje
Neerveldsche straat
Sluisstraat De Geest Schotsbergpad
Zijtak van het Schotsbergpad
Kasteelwegje
Calle vetero
Wijnakkerspad
Zandbergsche weg
Leurveldsche straat
Zijtak van de Puitsche straat
Geen Batavieren weg
De Loffert
Kleine Loffert
Dorpsche straat
Puitsche pad
De Zandvoort
Achterloo weg
Molrotsche pad
Schuine weg

De huidige straatnamen voegen we er ook aan toe.

BERGHAREN

Aaldert
Akkerstraat
Aspert
Bergharensestraat
Betenlaan
B oekweitstraat
Bosweg
Bredeweg
Breekwagen
Burg. van Elkstraat
Burg. Luskestraat
Disteistraat
Dorpsstraat
Egstraat
Elzendweg
Galgenberg
Grotestraat
Haverstraat
Herenstraat

Hoekgraaf
De Horst
Keltenpad
Kooistraat
Korenstraat
Kortendijk
Laarsdijk
Manegeweg
Meleveld
Molenweg
Ploegstraat
Roedensestraat
Rogstraat
Schaarsestraat
Stompendijk
Strengstraat
Stuifstraat
Uilengat
Veldsestraat
De Weem
Wijksestraat
Zandstraat

 

HERNEN

Batavierenweg
Bloemlustweg
Broekstraat
Dassenloop
Diepestraat
Dorpsstraat
De Dreef
Eikenweg
Flerdeweg
Hernenseweg
Kampbroek
Kasteellaantje
Klompenkampje
Kranenhof
Loffertweg
Meerenburg
Molenhoek
Neerveld
Piekenbroek
Sluisstraat
Smitskampje
Sportlaantje
Stompendijk

Tunnelpad
Vijgebos
Zandbergseweg

 LEUR

Achterloo
van Balverenlaan
Broekstraat
Flerdeweg
Groenestraat
Hazenpad
Hernenseweg
Kavelp ad
Bankhoeve
Leurseweg
Meerenburg
Neerveld
Papenstraatje
Puitsestraat
Ruffelsdijk
Ruffelseweg
Wezelseveldweg
Zandbergseweg

Het ligt in de bedoeling van nieuw Wijchen om van Achterloo Achterloseweg te maken, aansluitend daarbij op de bestaande weg in Wijchen en ter voorkoming van verwisseling met de buurt Achterloo.