Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Jan van Gelder Stichting is:

“Het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de door Jan van Gelder aangelegde, aan de stichting geschonken, verzameling historische gegevens over de (voormalige) gemeente Bergharen met het doel deze gegevens primair ter beschikking te houden van (en indien mogelijk ten toon te stellen aan) de inwoners en voormalige inwoners van het gebied dat de voormalige gemeente Bergharen (inclusief Hernen en Leur) bestrijkt”.

Door de ingebruikname van een archiefruimte in het nieuwe Kulturhus De Zandloper te Bergharen en samenwerking met de Openbare Bibliotheek Wijchen is de doelstelling eind 2009 grotendeels verwezenlijkt. De collectie groeit nog steeds. Enige tijd geleden is aan de Stichting het archief van de protestantse School in Bergharen geschonken. Ook dit archief zal te zijner tijd in De Zandloper zijn te raadplegen.

Als u zelf beschikt over documenten en archieven die mogelijk kunnen worden toegevoegd aan de collectie van de Jan van Gelder Stichting dan kunt u contact opnemen met onze archivaris Anton de Wildt .