Register van autoriteiten

Het staat er heel duur: register van autoriteiten, maar het komt desondanks uit het Bergharense archief… Een groot register lag ergens onder het stof verborgen en dat wijst er op, dat het in geen jaren is bijgehouden. Dat hoeft dan niet zo’n probleem te zijn, want in de dossiers is alles ook terug te vinden, al is het dan langer zoeken. De titelpagina was dusdanig schoon versierd zoals alleen monniken dat vroeger konden dat die hier volledig is afgedrukt, zij het dat de kleur eenzijdig zwart is geworden. Wie de siertekenaar is geweest stond nergens vermeld. Een monnik hebben ze echter op het gemeentehuis nooit gekend. Vermoedelijk is dit fraaie werk uitgevoerd tussen 1910 en 1920. Het register is verdeeld in vier onderdelen: burgemeesters, wethouders, raadsleden en sekretarissen. In gevallen van dubbelfunktie, zoals burgemeester en sekretaris en wethouder tevens raadslid zijn ze bij beide onderdelen vermeld. Er waren zeventien burgemeesters, negenentwintig wethouders, vijfennegentig raadsleden en tien sekretarissen. Het zou natuurlijk interessant genoeg zijn om er bij te vermelden wie het langst in een bepaalde funktie op het gemeentehuis hebben gezeteld, maar die puzzel zal de belangstellende lezer zelf wel oplossen.

Lijst van burgemeesters 1818 — 1983

Naam Ambtsperiode
Balveren, Coenraad Johan W.A. van 1818 – 1847
Verschuer, Barthold F.J.A. Baron v. 1848 – 1853
Bommel, Julius C.C. Jonkheer van 1853 – 1855
Vermeulen, Johannes J. 1855 – 1860
Nispen tot Sevenaer, Franciscus X.G. Jonkheer van 1861 – 1862
Koolwijk, Johannes H. van 1862 – 1871
Bouwens van Horssen, Pieter F.Z. Jonkheer 1871 – 1876
Baas, Jan C. 1876 – 1885
Gramser, Gerrit W. 1885 – 1909
Beek, Franciscus W. van 1909 – 1914
Janssen, Gijsbertus M. 1914 – 1934
Luske, Jacques J.C.M. 1934 – 1944
Vooijs, Hendrik 1944
Vries, Jacob De 1944 – 1946
Elk, Antoon van 1946 – 1971
Schaik, Robertus H.J. van 1971 – 1978
Teijssen, Lambertus J.C.H. 1978 – 1983

Installatie Luske 1934

Installatie van burgemeester Luske in 1934.

Laatste BenW

De laatste burgemeester, wethouders, sekretaris en raadsleden van de gemeente Bergharen. Voorste rij: wethouder A. W. van Duifhuizen, wethouder M. H. Willems, burgemeester L. J. C. H. Teijssen, sekretaris J. A. van Gelder, raadslid J. W. G. Bloem. Bovenste rij: de raadsleden P. M. Hermans, A. B. C. J. Gijsbers, G. J. van Os en J. H. Schreven.

Lijst van Wethouders 1818 — 1983

Naam Wethouder Ambtsperiode
Gramser, Geurt 1818-1851
Gelder, Hendrikus van 1818
Lith, Johannes G. van 1818-1828
Wijk, Peter van 1829-1851
Heuvel, Cornelis van den . 1851-1857
Haren Jzn., Peter van 1851-1878
Verploegen, Antoon 1857-1859
Bronkhorst, Willem van 1859-1863
Ponjé, Georgius 1878-1883
Bronkhorst Wzn., Wouter van 1863-1905
Dam, Wilhelmus van 1883-1905
Luijben, Thomas 1905-1912
Kleijn, Engelbertus H. de 1905-1916
Schreven, Adrianus W. 1912-1919
Burgers, Johannes F. 1916-1919
Bronkhorst, Willem B. 1919-1945
Reijnen, Hendrik 1919-1921
Mullekom, Johannes A. van 1921-1946
Hendriks, Arnoldus 1946-1957
Tax, Marinus J. 1945-1946
Summeren, Martinus F. van 1946-1958
1957-1958
Klaassen Johannes A. 1957-1958
1961-1962
Boekel, Johan M. 1938-1961
Wildt, Johannes F.M. de 1958-1961
Duifhuizen, Antonius W. van 1962-1966
1970-1974
1982-1983
Kersten, Wilhelmus J. 1962-1966
1970-1974
Teijssen, Lambertus J.C.H. 1966-1970
1974-1978
Gramser, Carel F.S. 1966-1970
1974-1982
Willems, Martinus H. 1978-1983

Lijst van raadsleden 1818-1983

Gramser, Geurt 1818 — 1851
Gelder, H. van 1818 jan.-mei
Bronkhorst, Hendrik 0. van 1818— 1825
Bouwmans, Willem 1818 — 1825
Lith, Johannes G. van 1818 — 1828
Wouters, Wouter 1825 — 1847
Wijk, Peter van 1825 —1851
Wezel, Jacob van 1825 — 1828
Toonen, Reijer 1825 — 1843
Welie, Johan van 1829 — 1831
Kistemakers, Antoon 1831 — 1851
Verheijen, Jan 1831 — 1851
Schreven, Hendrik 1831 — 1851
Bronkhorst, Willem van 1844 — 1851
Bronkhorst, Willem van 1855 — 1863
Kampen, Herrnanus van 1850 — 1851
Heuvel, Cornelis A. van den 1851 — 1857
Weerden, Jan W. van der 1851 — 1855
Verploegen, Antoon 1851 — 1869
Haren Jzn., Peter van 1851 — 1878
Dijk, Marinus W. van 1851 — 1860
Sengers, Francis 1851 — 1862
Schreven, Antoon 1851 — 1867
Sengers Gzn., Jan 1857 — 1881
Burgers, Antoon 1860 — 1879
Schreven Hzn., Gerardus 1862 — 1875
Bronkhorst Wzn., Wouter van 1863 — 1908
Ponjé, Theodorus M. 1867 — 1868
Ponjé, Gerardus 1868 — 1883
Hendriks, Petrus 1869 — 1895
Kampen, Jacobus van 1875 — 1879
Dam, Wilhelmus van 1878 — 1905
Kerkhof, Michael van 1879 — 1911
Jansen, Theodorus 1879 — 1887
Eisen, Willem 1881 — 1887
Mullekom, Cornelis van 1883 — 1903
Kersten, Johannes W. 1887 — 1919
Kleijn, Engelbertus H. de 1887 — 1916
Bruijn, Johannes H. de 1895 — 1898
Luijben, Thomas 1898 — 1912
Ponjé, Johannes M.B.H. 1903 — 1905
Burgers, Johannes F. 1905 — 1919
Schreven, Jan H. 1905 — 1919
Donkers, Jan 1909 — 1911
Mullekom, Johannes A. van 1911 — 1946
Schreven, Adrianus W. 1912 — 1919
Beuningen, Wilhelmus H. van 1912 — 1919
Reijnen, Hendrik 1916 — 1921
Bronkhorst, Willem B. van 1919 — 1945
Hendriks, Hendrik H. 1919 — 1925
Baar, Jan J.H. 1919 — 1931
Haren, Gerardus van 1919 — 1923
1925 — 1927
Roggen, Gerardus J. 1919 — 1930
Eisen, Hendrikus W. 1921 — 1923
Schreven, Arnoldus J. 1923 — 1931
Janssen, Hendrikus A. 1923 — 1924
Jacobs, Hendrikus 1924 — 1939
Sommerdijk, Antonius F. 1927 — 1935
Hendriks, Michiel 1930 —. 1931
Donkers, Johannes C. 1931 — 1945
Gramser, Gerrit W. 1931 — 1945
Lowiessen, Hendrikus W. 1931 — 1939
Hoogstraten, Gradus A. vair 1935 — 1945
Boekel, Johan M. van. 1939 —1945
1949 — 1954
1958 — 1962
Summeren, Martinus F. van 1939 — 1.966
Hendriks, Arnoldus H. 1945 — 1957
Zoetekouw, Johannes W. 1945 — 1946
Gramser, Carel F.S. 1945 — 1982
Tax, Marinus J. 1945 — 1946
Heumen, Johannes P. 1945 — 1946
Janssen, Hubertus A. 1946 — 1949
Berg, Hendrikus F. van den 1946 — 1966
Hermans, Johannes M.A. 1946 — 1953
Kerkhof, Cornelis A. 1946 — 1953
Klaassen, Johannes A. 1953 — 1962
Bosch, Francicus 1953 — 1954
Hermans, Antoon 1954 — 1958
Theunissen, Petrus L.M. 1957 — 1958
1962 — 1970
Wildt, Johannes F.M. de 1958 — 1962
Berg, Gerardus H. van den 1958 — 1961
Buijs, Lambertus Th. F. 1961 — 1962
Kersten, Wilhelmus J. 1962 — 1974
Duifhuizen, Antonius W. van 1962 — 1983
Boekhorst, Johannes K. 1962 — 1966
Bloem, Johannes W.G. 1966 — 1983
Teijssen, Lambertus J.C.H. 1966 — 1973 mei
1974 — 1978
Berg, Johannes W. van den 1966 — 1970
1973 — 1974
Summeren, Petrus G. van 1970 — 1974
Heumen, Arnoldus W. van 1970 — 1978
Verploegen, Maria G.W. 1974 mrt.-aug.
Diemel, Adrianus W.C. 1974 — 1978
Os, Gerardus J. van 1974 — 1983
Gijsbers, Arnoldus B.C.J. 1978 — 1983
Willems, Martinus H. 1978 — 1983
Schreven, Johannes H. 1978 — 1983
Hermans, Petrus M. 1982 — 1983

Lijst van secretarissen 1818-1983

 

Balveren, Coenraad J.W.A. van  1818 — 1848
Verschuer, Barthold F.J.A. Baron van  1848 — 1851
Verheijen, Jan  1851 — 1872
Hendriks, Willem  1872 — 1878
Verheijen, Willem  1878 — 1896
Janssen, Gijsbertus M.  1896 — 1916
Heuvel, Leonardus van den  1916 — 1947
Schilleman, Gilles B.  1947 — 1976
Hermans, Petrus M. 1977 — 1981
Gelder, Johannes A. van 1981 — 1983