Namen van Polders en Landerijen

De dorpen Bergharen, Hernen en Leur zijn vanouds ingedeeld in poldergebieden. Al die gebieden hebben ook vanouds een naam, die nog slechts bij de oudere bevolking bekend zijn. Door de ruilverkaveling in de zestiger en zeventiger jaren zijn deze gebieden met elkander verbonden. Er is nauwelijks nog verschil te zien. Het is een ruilverkavelingsgebied geworden met rechte lijnen, brede sloten, verharde wegen, enz. Weliswaar allemaal voor landbouw, veeteelt en fruitteelt enorme verbeteringen, maar ook iedere burger profiteert er voor een paar centen van.

Toch zou het jammer zijn om deze oude benamingen verloren te laten gaan. Op oude kaarten zijn vele benamingen opgenomen, maar om daarbij nog achter de namen te komen van de landerijen, is het polderarchief, dat is opgeslagen in het Nijmeegs gemeentearchief, geraadpleegd. In vroeger jaren al werden de grondeige­naren aangeslagen om polderlasten te betalen. Juist voor die mensen maakte het Polderdistrict als waterschap grote onkosten en omdat de Polder ergens het geld vandaan moest halen, werden deze mensen, die het meeste profijt er van hadden, aangeslagen.

Aanslagen werden verzameld in kohieren, die men in die tijd bundertalen of hectarentalen en morgentalen noemde.

Ter verduidelijking voor iedereen die niet in de oude maten thuis is: er waren drie soorten morgens:

de Rijnlandse morgen:      0.8516 ha
de Bildtse morgen:            0.92 ha
de Gelderse morgen:         0.318 ha

Logisch geredeneerd zouden we moeten aannemen, dat hier de Gelderse Morgen werd gebruikt. De zuidelijke Geldersman hield het echter op de Rijnlandse. Die was beter aan de maat.

De meeste landerijen kregen daarbij een naam, zoals aan de meeste grote boerderijen, meestal hofsteden genoemd, een naam was gegeven. Er is een zo volledig mogelijke verzameling aangelegd. Achter elk vroeger poldergebied is aangegeven, welke benamingen van landerijen er in voorkwamen.

Benedenbroek: Kooikamp, Stokvis, Broekkamp, Smalle hoeven, Heng Meng, Hout­heuvels, Mariënheuvel, Moutheuvels, Prekekamp, Armenkamp, Franse kamp, Lu­nense roede, Kerkekamp, Botertop.

Bovenbroek: Klaverkamp, Zeedijkskamp, Alderd, Uilekampje, De Beem.

Noordenbroek: Lieskamp, Rietkamp, Paskamp, Kooikamp, Viermorgen, Duimen-kampje, Speldenakker.

Bergsehoeken Monnikshofse blok: Garstkamp of Ganzenkamp, Bierboom, Janbaas, Hoekgraaf, Smidskamp, Erkomskamp, Tolakker, Molenkamp, Warskamp.

Neerberg: De Rug, Ronddijken, Geitberg, Galgenberg, Derksenakker.

Elzends: Mariënheuvel, Kaalelzen, Wijensland, Mussenberg, Kievitberg, Elzend, Duifhuis, De Kamer, De Horst, Elsent, De Hond, Den Heuvel, Het Hof, De Hogeweg, Beessem, Tunnissenland,

Vier Hout, De Martelaar, Lage Martel, Kampje, Diepenheuvel.

Melenbroek en Heuvelsrust: De Pas, Sluiskamp, Zanddijken, Heufke, Heuvelsrust, Scheepskamp, De Hucht, De Kampjes, Wijssem, Domine’s Kamp, Kolberg, Den Dultz, Tultz, Duits Akker.

Grootveldse Polder: Gort Heuvel, Veulensweide, Torenkamp, Snoekenkamp, Breekwagen, Hogekamp, Hoekkamp, Munnikenkamp, Molenkamp.

Hoge Veldsepolder: De Aaldert, Kolberg, Gestekamp, Papensteeg, Vetteweide, Hoge Betuwe, ’t Hof, Martensland, Herkensland, Het Gehof, Smeeske, Ruiteland, Heiakker, Verloren Morgen, Kerkekamp, De Valken, De Munt.

Broek Wijkse Veld: Schapenland, Kerkenkamp, Beessem, Den Heuvel, De Weem, Lagen Hof, Wal, Bosje op de Weem.

Suntense Polder: Sunten, Vijf Morgen, Drie Morgen, Bernardusse Hogekamp Land, Den Ham, Thijssen Huijt, Grote Ham, Kleine Ham, Hameesland, Breekwagen, De Geer.

Meerkantse Polder: Hazekamp, Koevert stukken, Huipeland, Vijverde, Land van Munster, Grote Stukken, Zwambags Bos, Wertkamp, Hoge Hof, Rozenkamp, Grippenland, Lange Akker, Kerkezwemsel, Zwemsel, Hutskamp, Kraaijenbeem.

Zwemselse Broek: Den Hals, De Kruiten, Zwemsel, Kruiskamp, Morgenkamp, Bartskamp.

Schaarse Polder: Lage Butselaar, Hoek van ’t Asperd, Staartkamp, Achterste Mulekamp, Voorsekamp van Kerkhof, Grote Butselaar, Lage Butselaar, Overkampje, Schaarheuvel, Achterse Achtmorgen, Grote Harense Kamp, Voorste Achtmorgen, Kleine Butselaar, Voorste Paardenweiden, Achterste Paardenweide, Gastkamp, Laadstuk, Bergstuk, Voorste Haverkamp, Achterste Haverkamp, Etskamp, Hekkenkamp, Bokskamp, Heezekamp, Etskamp, De Mulekomskamp, Rotvijver, Smallekampjes, Geerkamp.

Winkelse Polder: Meerkant, Roggekampje, Hogekamp, Meerdam, Driemorgen, Meerkant, Het Hogeland, Elselomp, De Winkel, Voorkamp, Kerkekamp of Schaar, Kleine Hazensekamp, Langekamp, De Langekamp, Speldkamp.

Het Neerveldse Blok: Scherpekamp, Achterste Zesmorgen, Voorste Zesmorgen, De Hofstede, Abrahammeskamp, Viermorgen, Driemorgenkampje, Achterstuk, Derk Mauritskampje, Vijfmorgen, Het Bergstuk, Laagstuk, Voorstestuk, Vijfmorgen, De Vijfmorgen, Jan Smitskamp; Dominicus Huibers, Vijfmorgen, Kerkdijk, Wijnakkerstuk, De Oil, Dolf Buizekampje, De Grote Tegelaar, De. Kleine Tegelaar, De Wijnakker, De Zegelaar, Rooise Kampen, Ravekamp, Grotekamp, Hernens Kampje of Het Lang Stuk.

Den Dreef: Achterste Gansakker, Achterste Engelse Kamp, Voorste Gansakker, Engelse Kamp, Reijtje.

Buiten en Binnen Geest: Kerkdijk, Kampjes Ardendraat, De Veterd, Veterd, Sluiskampje, Leigraafskampje, Zandberg, Zegelaar, Roest Raab, Templet, De Tempel, Voorste Kamp, Kwabbestriepte, Templetskampje, Vijfmorgen, De Maasdijk, Achterstestuk, Steltekamp, Lange Akkers, Buiten Gast, Brouwerij, Steltenkamp, Zwams Ervenhof, Heumsteeg, Geerke, Schaarberg, Soiland, Vossenberg, De Dil of Peske, Rot, Lage Hijmetberg, Kuipersberg, Pannehuis, Oosterdonk, Streepjes, Lagenhof, Berg, De Put, Het Hoog, Lombert, Lage Rot, Kerkdijk, Gilde Akker, Vis­vijver, Stane Bos, Ende Gat, Binnen Gast, Hoge Berghof, Hoge Akker, Anna Christina, Schuurstede, Lage Berghof, Hoge Akker, Lauerkamp, Rietkamp, Gildekamp, Molenhof, Papenakker, Kranenhof, Smitskampje, Vijgebos, De Luts, De Hengelaar, Armenkampje, Meulekamp, Kampje, Vicarijkamp, Vierhond.

Kerke Mortel: Het Grote Stuk, Het Grote Stuk, Korte Akker.

Het Rot: Hoge Rot, Lage Rot, Bosje, Koppen Heuske.

Esseling: Achterste Esklus, Middelste Esklus, Veulenkamp, Voorste Esklus, De Vijf Morgen, Mozenkamp, Den Hozenkamp.

Kerkdijk: Meervelden, Kerkdijk.

Het Kamp Broek: Steenhoven, Kwabben Hoefkens, Steltekamp, Hoge Hijmet, Hijmet, De Lage, Wijntjes, Heuvel, Achterste Lakert, Beijnekamp, Bakkerskampje, Biekenkampje, Kleine Steenhoven„ Hekkekampje, Klompenkampje, Lagehof, Jan Artskampje, Rozen Horsjes, Voorste Graafkamp, Achterste Graafkamp, Gerrit Engelenkamp, Zandberg.

Pieken Broek: Speelmans Hoefke, Den Heuvel, Schaikskampje, Geerbroek, Hentjes Heuvel, Voorste Borke, Oude Weide, Wosterden, Oosterdonk of Kloosterkampje, Voorste Beempje, Tavekamp of Truiekamp, De Grote Kamp of Twistkamp, Keulsekampje, De Viermorgen, Achterste Stag, Voorste Stag, Oude Weidjes, Klein Oude Weidje, Mijntje Buske, Moeders Buske, Oude Meere, De Gilde Kamp, De Kolke, Dwars Kampje.

Wijkse Broek: Mozekamp, Lage Laar of De Staart, Hogelaar, Zoute Karnp, Landkamp, Lange Kamp, Zwanenkamp, Hertenkamp, Lage Overdam, Hoge Overdam, Kerstenkamp of Martenskamp, Balverskamp, Ganzenkuil, Hazen Donks.

Hernense Bos: Weitje, Kleine Loffert, Klompenkampje, Grote Loffert, Eike Ven, Fore… Bosje, Hoek, Bosjens, Papen Akker, Houtakker, Meulekamp, Rigterkamp, Keujes Hof, Buske, Berg, Willkenberg, Daalberg, Armenkuil, Groot Zittert, Konijnenhoek, Mijntjes, Buske, Achterste Borke, Matta Kampjes, Kreuseling, Berg, De Houtakker, Houtakker, De Vierde, Houtakker, Rot, Breemshoek, Vijgebos, Schaikskampje, Lagen Hof, Bergland, De Kolke, Nieuwe Bos of Kleine Kolke.

Leurse Polder: Sint Antoniuskamp, Bandstukken, Batenburgsche kamp, Boekweitkampje, Bosschen, Bieskamp, Boekelskamp, De Boeiingen, Den Berg, Boomkampje, Het Bosch, Blezekamp, Bloemkamp, Bleek, Bergje, Clerekamp, Delaakker/ Delackker, Dorpskamp, Driemorgen, Dellen, Dreef, Den Dam, Eikelakker, De Elders, Floriskamp, Fleerden/Flerde(nkamp), Freuling, Freijeland, Galgenkampje, Garstakker, Galgenberg, Gerstkampje, Gastkamp, Het Goor, De Geer, Geldersch Hof, Grootstuk, Grote kamp, Grippen, Gaardakkers, Ganzenkuilen, Horster/Hoesters, Hengeler/Hengelaar, Den Heuvel, Heufke, Het Hof, Hoogveld, Hagertskamp, Hekkenkamp, Hartskamp, Hussenkamp, Hoogekamp, Hoogenhof, Huifkamp, Hertskamp, Janskampje, Jan Harensland, Jochemshof, Kleinkampje, Kortenbosch, Kerkeland, Krommekamp, Koebergskamp, Kortenbroek, Kouwenbergskampje, Kijfhof, Achterste Kolken, Voorste Kolken, Keizersland/Keizerskamp, Koeberg, Kosterie, Knikkerenh erg, Korte Dreef, Karlaken, Koosjenkamp, Loverenland, Leurveldsche kamp, Leursch broek, Lange Dreef, Lage Kamp, Lange bosch, De Leen, Lange Gerstakker, Lange Akkers, Het Lang/Het Laag/In ’t Laag, Langstuk, Lekkenkamp, Meerkampje, Molshoopkamp, Meer, De Meer, Molsrot, Merwik, Mulderskampje, Otteland, Overloon/Overtoon/Overtoom, Oudehof, Puitsche, Papenkamp, Puitsche bosch, Puitsche broek, Paardekamp, Polkamp, Pondenhof, Plantsoen, Ruffelsdijk, Rechterbank, Roestekarnp, Riemsvoort, Reijenland, Scher-penhof, Sulkamp/Seelkamp, Sterrebosch, De Steeg, Smalekamp, Schebbelaar, Het Taal, Tillekamp, Tienhond, Uitweg, Voorkamp/Voorste kamp, Viermorgen, Vijf­morgen, Voorste stuk, Varderik, Vijver, Varkensdel, Varkenskamp, De Waard, Achterste Weiden, Weem, Wikstoppelen Wichense weg, Zevenmorgen, Zaadkamp.