Ambtsketen

Bij officiële gelegenheden mag de burgemeester een ambtsketen dragen. Soms als teken van herkenning, meestal als waardigheid. De invoering er van en de aanschaf van de eerste ambtsketen was hier niet te achterhalen. Wel is nog bekend, dat het een heel eenvoudig soort medaille was, dat niet werd vastgehouden door een ketting, maar door een oranje lint. Toen in 1954 de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis op gang kwam, werd de raad getipt over dit schamele kleinood, dat zeker niet als representatief voor een gemeente en voor een burgemeester kon worden betiteld. Buiten de burgemeester om besliste de raad op 1 september 1954 om een nieuwe ambtsketen aan te schaffen, die het nieuwe gemeentewapen zou bevatten en tevens een ketting, omdat het toenmalige oranje lint die naam niet waardig was. De ambtsketen zou worden aangeboden bij de opening van het gemeentehuis, waarvoor als datum was bepaald 22 maart 1955. De raad werd echter opnieuw getipt. Het zou een aanfluiting zijn om het gemeentehuis te openen met een burgemeester, die feitelijk een onwaardige en dus ontoonbare ambtsketen zou dragen. De aanbieding had daarom reeds plaats op 30 december 1954 door wethouder en loco M.F. van Summeren, die daarbij de hoop uitsprak, dat het een bewijs mocht zijn voor de goede samenwerking, die er heerste tussen raad en voorzitter. Dit moest worden gezien als een geschenk van de gemeentenaren aan de gemeente en aan de drager ervan, de burgemeester, tevens voorzitter van de raad. Burgemeester van Elk, overigens de eenvoud zelve en wars van alle mogelijke poes­pas en persoonsverheerlijking, noemde het een aangename verrassing, welke hij buitengewoon op prijs stelde, omdat hieraan ook een persoonlijk cachet kan worden toegekend, aangezien de ambtsketen toch verbonden is aan de persoon van de burgemeester.

Sindsdien is de ambtsketen meer en meer in gebruik genomen en boze tongen beweren zelfs, dat na die tijd de ambtsketen altijd meegenomen werd in de tasjes van de vrouwen van de burgemeesters om in voorkomende en nodig geachte gevallen daarvoor niet nog vlug even de keten op het gemeentehuis te moeten halen of er ‘ongekleed’ op te staan. Ook deze ambtsketen mag wel zorgvuldig in het gemeentehuis van Wijchen worden bewaard en geëtaleerd.