Inzageprocedure

Inzageprocedure van de collectie van de Jan van Gelderstichting.

De Jan van Gelder Stichting is eigenaar van de door Jan van Gelder nagelaten documenten. De Stichting laat de inzage van de documenten aan het publiek uitvoeren door medewerkers van het servicepunt Bergharen van de Openbare Bibliotheek Wijchen.

Op welk adres en op welke dagen kan ik documenten inzien?

Inzage van documenten is mogelijk in het servicepunt Bergharen van de Openbare Bibliotheek Wijchen, zie hiervoor adresgegevens en openingstijden.

Zijn alle documenten voor mij openbaar en raadpleegbaar?

Nee, sommige documenten zijn (nog) niet openbaar of raadpleegbaar. Dit heeft onder meer te maken met privacy, materiële staat en/of de waarde van de documenten. In al die gevallen is die beperking van openbaarheid of raadpleegbaarheid in een nota bene bij de beschrijving van de documenten vermeld en is de betreffende tekst rood gemaakt. Deze documenten kunt u dus niet aanvragen en niet inzien. Ook de aangetroffen foto’s en dia’s zijn nog niet raadpleegbaar.

Zijn er voor mij kosten verbonden aan het inzien van documenten?

Nee, inzage is gratis. Wij vragen u de eerste keer dat u ons in verband met inzage bezoekt wél om een verklaring te tekenen en een kopie van uw legitimatiebewijs in te leveren. Deze verklaring en kopie gebruikt de Jan van Gelder Stichting als bezoekersadministratie. De verklaring is tevens een vrijwaringsverklaring. Een voorbeeld van die verklaring vindt u hier.

Mag ik de documenten tijdelijk mee naar huis nemen om ze te bekijken?

Nee, u kunt de documenten alleen in De Zandloper inzien. Dit geldt ook voor documenten die in de plaatsingslijst worden genoemd en die u eventueel elders wél kunt lenen: bij voorbeeld boeken. Het principe van ‘alleen inzien, niet lenen’ hanteren bijna alle instellingen die cultureel erfgoed beheren.

Als ik over de documenten inhoudelijke vragen heb kunnen de medewerkers van het servicepunt Bergharen mij dan helpen?

In principe niet. U kunt in dat geval het beste een mail sturen naar info@janvangelderstichting.nl, waarin u uw vraag duidelijk omschrijft.

Kan ik eventueel foto’s of fotokopieën van de documenten maken?

Ja, dit is mogelijk. Foto’s kunt u met een zelf meegebracht toestel maken. Wilt u uw flitser uitzetten alvorens de documenten te fotograferen? Fotokopieën kunt u op formaat A4 tegen betaling van 10 eurocent per kopie op een fotokopieerapparaat maken dat in De Zandloper staat.

Hoe moet ik handelen als ik met een groep personen (schoolklas, vereniging, e.d.) op bezoek wil komen en documenten in wil zien?

In dat geval kunt u het beste ruim van te voren een mail sturen naar info@janvangelderstichting.nl. Wanneer u onaangekondigd als groep komt kunnen wij niet garanderen dat wij aan uw verwachting kunnen voldoen.

Auteursrecht… hoe zit dat?

Mocht u een werkstuk, boek, artikel, brochure, enzovoorts, samenstellen met behulp van onder andere documenten uit deze plaatsingslijst, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons een exemplaar hiervan ter beschikking stelt. Verder dient u te vermelden (al dan niet in voetnoot) dat informatie afkomstig is uit de collectie van de Jan van Gelder Stichting te Bergharen. Veel van de in de collectie voorkomende documenten zijn niet vrij van auteursrecht.

Kan ik deze plaatsingslijst alleen maar op de computer raadplegen?

Nee, op het Servicepunt Bergharen is voor bezoekers ook een papieren versie van deze plaatsingslijst beschikbaar. Overigens kunt u aldaar ook gebruik maken van het internet en dus ook de digitale versie raadplegen.

Onvolkomenheden? Tips?

Wij hebben veel moeite gedaan om fouten in de plaatsingslijst of anderszins te voorkomen. Constateert u deze niettemin, laat dit ons dan s.v.p. weten, bij voorkeur door een mail te sturen naar: info@janvangelderstichting.nl. Ook als u tips heeft voor een betere dienstverlening staan wij daarvoor open. Heeft u nog onbeantwoord gebleven vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij wensen u veel succes met uw onderzoek.

Bestuur en vrijwilligers Jan van Gelder Stichting