Laatste burgemeester

L. Teijssen

Na een zelfstandig bestaan van 166 jaar wordt Nieuwjaar 1984 onze gemeente opgeheven. Wij gaan dan deel uitmaken van een nieuwe gemeente Wijchen. Daar hebben wij niet om gevraagd.

Maar toen duidelijk werd dat dit zou gebeuren, is er naar gestreefd om dan toch een zo schoon mogelijke gemeente in te leveren en de nadelen van de herindeling zo veel doenlijk te beperken. Speciale aandacht kregen wonen en welzijn. Graag heb ik daaraan mijn bescheiden aandeel geleverd.

Voor de medewerking en samenwerking, die ik van u mocht ondervinden gedurende de vijf jaren dat ik burgemeester van deze mooie gemeente mocht zijn, betuig ik u mijn oprechte dank en waardering.

Inwoners van Bergharen, dat het u in alle opzichten goed moge gaan in de nieuwe gemeente Wijchen is de laatse wens voor u van de laatste Burgemeester van Bergharen, L.J.Ch.H. Teijssen.

Bergharen, december 1983

Burgemeester L.J.Ch.H. Teijssen