Bronnen en medewerkers

BRONNEN

Gemeente-archief Bergharen
Gemeente-archief Nijmegen
Polderarchief Nijmegen
Rijksarchief Arnhem
Parochieel archief Bergharen
Universiteitsbibliotheek Nijmegen
Bibliotheek Arnhem
Diverse tijdschriften Tweestromenland
Diverse jaargangen Hier en Ginder

FOTO’S

Diverse partikuliere verzamelingen
Leo van Haren, Wijchen
Jac. van Oss, Druten

MET DANK AAN…

Burgemeester L.J.C.H. Teijssen
Wethouder M.H. Willems
Wethouder A.W. van Duifhuizen

VERZAMEL- EN TYPEWERK

Ben Kaak
Ans van Keeken
Frans van de Muijzenberg
Han Peters
Jan Schenk
Tjirtsche de Vries
Anton de Wildt
Johan de Wildt

TEKENING OMSLAG

Tien Klaus

ADVIEZEN

Drs. C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Provinciaal Inspecteur der Archieven