Zoals het was

Hieronder staat de inleiding tot het boek “Zoals het was” over Bergharen, geschreven door Jan van Gelder. Jan van Gelder heeft dit boek geschreven ter gelegenheid van de opheffing van de gemeente als zelfstandige gemeente en de herindeling bij Wijchen. Het doel van het boek was zijn kennis over de historie van Bergharen te delen. Dit boek is door de Jan van Gelderstichting ingescand en in zijn geheel op deze website geplaatst, om iedereen die geinteresseerd is in de geschiedenis van Bergharen van dienst te zijn. Elke hoofdstuk heeft een aparte pagina. De inleiding begint als volgt:

GEMEENTE BERGHAREN

zoals ’t was 1818 —1984
met een korte uiteenzetting over het ontstaan en de bewoning vóór 1818

door Jan van Gelder

Uitgave van de gemeente Bergharen ter gelegenheid van de opheffing van deze gemeente per 1 januari 1984.

Inhoudsopgave:

Laatste burgemeester
Ten geleide
Oorsprong streek en dorpen
Oudste bewoners
Eerste herindeling 1818
De nieuwe gemeenteraad van 1818
Twee afdelingen met eigen financiële huishouding
Namen van polders en landerijen
Straatnamen en huisnummers
Register van Autoriteiten
Van Veldwachter tot Gemeentepolitie
Gemeentehuizen
Gemeentewapen
Ambtsketen
Gemeentevlag
Wegen, paden en bruggen
Klooster
Verlichting
Post, Telegraaf en Telefoon
Brandweer
Kermissen
Inwoners en woningbouw
De boer en zijn vervoer
Oorlogsjaren
Voorzieningen en bezienswaardigheden
Materialen voor ambtenaren
Verenigingen en instellingen
Bergharen internationaal
Samenvoeging van gemeenten
Ten afscheid
Tenslotte
Bronnen en medewerkers