Hier en Ginder

In 1960 is Jan van Gelder begonnen met het uitgeven van het blad “Hier en Ginder”. In het blad werd verslag gedaan van wetenswaardigheden over de inwoners van de dorpen Bergharen, Hernen en Leur, waarmee het eerste deel van de naam kon worden verklaard. Daarnaast was het blad bedoeld als (financiële) ondersteuning van de missionarissen die over de hele wereld waren uitgezworven en in het blad konden schrijven over hun ervaringen in den vreemde, vandaar het tweede deel van de naam…Ginder.

De Jan van Gelder Stichting heeft met hulp van de Lions Club Wijchen en Dirkzwager Legal & Tax alle afleveringen van het blad, dat is verschenen van 1960 tot 1996 waarna het is opgegaan in het nieuwe dorpsblad “Op de Hoogte”, gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt, waardoor een stuk dorpsgeschiedenis beter toegankelijk is geworden.

Jan en zijn familieleden hebben het blad grotendeels gemaakt en geïllustreerd. Ook de foto’s zijn veelal door Jan zelf gemaakt.  Mocht het zo zijn dat u rechthebbende bent op materiaal uit oude Hier en Ginders en u wilt niet dat dit materiaal wordt gebruikt of dat uw naam bij het materiaal wordt vermeld, neem dan contact op met het bestuur dan zorgen wij dat uw wens wordt uitgevoerd.

De komende tijd zullen er steeds nieuwe afleveringen worden gepubliceerd. Wij wensen u alvast veel leesplezier!